Timo Heinonen (07/12)

TIMO HEINONEN on helsinkiläinen esitysdramaturgi – ja teoreetikko. Hän työskentelee teatteri-, esitys- ja äänitaiteen saralla. Muodollisesti teokset liikkuvat teatterin, esitys-, ääni- ja biotaiteen siirrosalueilla. Kirjoituksissaan Heinonen käsittelee esitysteorian, mannermaisen filosofian ja teatterin kysymyksiä; kysymykset ihmisestä, teknologiasta, yhteisöstä, ympäristöstä sekä estetiikan ja etiikan lähtökohdista ja esityksen ehdoista ovat Heinosen toistuvia teemoja.

Heinonen on opiskellut Helsingin yliopistossa draamateoriaa ja dramaturgiaa ja Taideteollisessa korkeakoulussa lavastustaidetta. Hän on julkaissut, opettanut ja luennoinut useissa korkeakouluissa ja yliopistoissa Suomessa ja ulkomailla (mm. Helsingin yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu/Media Lab); hän työskenteli mm. lehtorina Teatterikorkeakoulun Valo- ja äänisuunnittelun ja Esitystaiteen ja –teorian laitoksilla vuoteen 2010 saakka.

Viimeisimmät esitysproduktiot ovat Napoleon Pink Horse –Kiasma-teatteri/Esitystaiteen seura (2012), Pimeä Projekti 3: Light Noise – Tutkivan Teatterityön Keskus/Esitystaiteen seura (2012) ja Sarasvatin hiekkaa – Rovaniemen Teatteri/Lapin Alueteatteri (2011). Rovaniemen esityksen yhteydessä oli esillä seitsemän installaation sarja Lappia-talossa. Heinoselta on vastikään ilmestynyt dramaturgian, filosofian ja antiikin tutkimuksen alan yliopistollinen oppikirja Aristoteleen Runousoppi (yhdessä työryhmän kanssa, Kustannusosakeyhtiö Teos).